Zatímco pedagogický sbor chce, aby byl akceptován návrh výběrové komise, která na prvním místě určila vyučující z jejich řad Evu Zemanovou, radní se rozhodli, že hlas dají druhé kandidátce, a to učitelce ze Strážného Věře Krausové. Paradoxní je, že právě dva členové rady byli zároveň i členy výběrové komise a při hlasování v květnu jednomyslně doporučili Evu Zemanovou. O šest dní později hlas dali protikandidátce.
„Po diskusi s ostatními radními jsme se shodli na tom, dát přednost Věře Krausové, zejména pro její nezávislost, širší pracovní zkušenosti a pružnost se kterou dokázala reagovat na otázky týkající se praktického řízení školy a školské legislativy. Rozhodně si vážíme pedagogických zkušeností Evy Zemanové," tvrdí starosta Ludvík Friedberger
Zástupce ředitele základní školy ale rozhodnutí radních nechápe. „Nechápu ani to, že jsme o rozhodnutí radních nebyli informováni," říká Ludvík Filip.