„V řadě obcí a měst, kde zatím problémy nemají, mohou mít objekt, který může někdo využít podobně, jako v našem případě hotel Vltava, a pak ty problémy nastanou. V řadě obcí jsou objekty starých zrušených škol, které si o takové využití přímo říkají, a dnes jsou v soukromých rukách," uvedl v souvislosti se situací ve Vimperku jeho starosta Bohumil Petrášek. Podle jeho slov je takové nebezpečí potřeba připomínat a obce a města na ně upozornit.
Své zkušenosti mají v Prachaticích, ve Volarech a nyní také ve Strážném. O objekt bývalé fary a následně ubytovny totiž projevila zájem pražská firma se záměrem zřídit zde ubytovnu pro sociálně slabé. Podle slov starosty Strážného Jiřího Vacka vyplynul záměr firmy při ústních jednáních s vedením městyse. Ať už to podle jeho slov nazveme jakkoliv, podstata je ubytovávat sociálně slabé s tím, že část nákladů na bydlení bude hradit klient z poskytovaných dávek úřadu práce. „V tuto chvíli s firmou jednáme a zastupitelé na svých pracovních jednáních rozhodli, že objekt odkoupíme. Jednak bychom předešli problémům a jednak si tím do budoucna vyřešíme vlastní ubytovací kapacity. Oproti Vimperku je to u nás složitější v tom, že objekt byl v minulosti zkolaudovaný jako ubytovna, kterou dříve provozovaly spoje. Uvnitř bývali ubytováni Vietnamci, je tam jedenáct pokojů, takže po drobnějších opravách by byl objekt prakticky okamžitě k využití," upozornil Jiří Vacek.
Podobně jako Volarští, chtějí i ve Strážném předejít případným problémům včas. Jen pro připomenutí, město Volary koupilo v dražbě hotel Bobík v centru města, který nyní provozuje městská společnost. Důvod pro koupi hotelu byl před zhruba dvěma roky naprosto shodný. Nedopustit, aby hotel koupil někdo, kdo by z něho pak udělal ubytovnu pro nepřizpůsobivé lidi. „Nemáme ani městskou policii, jako ve Vimperku. Znamenalo by to potýkat se neustále s vandalismem, rozbitým majetkem obce i soukromých vlastníků, drobnými krádežemi, které jsou téměř nepostižitelné," uvědomuje si starosta Strážného.
„Nám by v podstatě mohlo být jedno, kdo bude v ubytovně bydlet. Problém ale je, že pokud se něco stane, nejsme schopni ho účinně postihnout. Nehledě na to, že drobné prohřešky řeší pro nás Vimperk v rámci přestupkového řízení, takže my bychom museli platit minimálně patnáct set korun za každé zahájené správní řízení. A když by jich tu bylo deset patnáct za měsíc, jsou to jednoduché počty, a to nemluvím o následném vymáhání náhrady škody. A jestli by se na tom podíleli nezletilí, je vymahatelnost prakticky nulová," dodává starosta.
Za jiných okolností by vedení městyse o odkoupení prý ani neuvažovalo. „Není smyslem obce kupovat nemovitosti, aby k takovému podnikání nedošlo, lepší by bylo logicky změnit legislativu a především účinně postihovat lumpy, což se dnes nedaří. Navíc, pokud se budou dál vyplácet sociální dávky jako nyní, pak tenhle pro někoho opravdu výnosný byznys bude pokračovat. Když to přeženu, i pro obce by to byl slušný výdělek, ale přece takhle nemůžeme podnikat," upozornil Jiří Vacek.