Pokud by o nabídce Českých drah odkoupit si bývalou ubytovnu vedle vlakového nádraží hlasovali zastupitelé na svém pracovním jednání, zřejmě by ji již odmítli. Konečné slovo ale padne za zhruba tři týdny až při řádném jednání.


Nabídku k přednostnímu odkoupení objektu bývalé ubytovny a jídelny obdrželo město Volary koncem loňského roku. Zastupitelé ale v prosinci konečné slovo neřekli a prostřednictvím starostky Martiny Pospíšilové požádali zástupce ČD o umožnění prohlídky objektu. A to se v lednu také stalo.


Tehdy sice zastupitele překvapil poměrně dobrý stav budovy, nicméně detailněji chtěli možnosti rozebrat ještě na pracovním jednání. „Nabídku Českých drah jsme prodiskutovali a závěr je, že do materiálů zastupitelstva v březnu bude s největší pravděpodobností zařazen návrh usnesení, že město objekt nekoupí," konstatovala starostka. Rozhodující slovo budou mít až zastupitelé, byť na pracovní schůzce převažoval návrh nekoupit. „V tuto chvíli hraje důležitou roli skutečnost, že pro objekt město nemá momentálně odpovídající využití," zdůvodnila Martina Pospíšilová.


A své sehrává i skutečnost, že ČD velmi reálně uvažují také o odprodeji menšího objektu v sousedství s několika bytovými jednotkami a technickým zázemím. „I to jsme probírali a musíme vzít do úvahy také to, že pokud by město mělo potřebu rozšířit svůj majetek o další nemovitost, musí pro ni mít využití. Volných objektů, které již město vlastní, musí je opravit a dál využívat už máme poměrně dost," zdůraznila starostka. Volarští zastupitelé se k jednání sejdou 2. března.