„Vznikl by takzvaný víceúčelový dům pod názvem RE–START jak pro sociálně slabé, nepřizpůsobivé, tak i pro lidi bez přístřeší nebo vracející se například z výkonu trestu. Dům by měl být jakousi přestupní stanicí pro návrat do běžné společnosti,“ upřesnila místostarostka Prachatic Hanka Rabenhauptová, jíž není sociální politika ve městě cizí.

Koupí, ale s dotací

Ubytovnu nabídla městu akciová společnost Klima za 6,8 milionu korun. To o ni má zájem v případě, že na nákup a následnou rekonstrukci získá dotaci z Regionálního operačního programu EU. „Právě na takové aktivity se podávají žádosti do 14. března. Zhruba v červnu bychom se pak měli dozvědět, zda jsme s naším projektem uspěli, a pak teprve uskutečnit odkup,“ zdůraznil starosta Jan Bauer.

Více v tištěném vydání v pátek 7. března 2008.