Jedná se nejen o kontroly vozidel na přístupových komunikacích, ale také o kontroly ubytovatelů.
„Každý, kdo ubytuje cizince, má ze zákona povinnost nám jeho pobyt nahlásit. Z počátku, po reformě cizinecké policie, jsme ještě naráželi na drobné problémy v ubytovacích knihách, ale to už je nyní v pořádku. Jednalo se spíše o neznalost ze strany podnikatelů,“ říká zástupce ředitele Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Pavel Vaculka.

Každý z ubytovatelů má totiž povinnost vyplnit ubytovací lístek a ten následně odeslat na prachatické pracoviště cizinecké policie. Další možností, která stále ještě není mezi podnikateli příliš rozšířená, je pak i elektronické podání informace ve speciálním programu.
„V podstatě se tak jedná o stejný systém, jaký znají naši občané při různých dovolených v zahraničí. I zde jsou údaje o jejich pobytu zaznamenány,“ vysvětluje Pavel Vaculka.
K dlouhodobému pobytu je v prachatickém regionu k poslednímu dubnovému dni přihlášeno 455 cizinců.

Jsou to cizinci, kteří jednak bydlí v různých ubytovacích zařízeních, ale také přímo v pronajatých bytech či v rodinách u známých.

„Ze zákona u nich prověřujeme jak účel jejich pobytu na našem území, tak i fakt, zda se opravdu zdržují na nahlášené adrese. Každou změnu nám totiž musejí hlásit. Setkáváme se i s případy, kdy nám nenahlásí, že se přestěhovali a zjistíme to až následnou kontrolou. Tím se dopouštějí přestupku a hrozí jim finanční sankce. Pokud by se jednalo o opakovaný přestupek, je k tomu přihlédnuto ve chvíli, kdy žádají o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu,“ upozornil Pavel Vaculka. Nejčastějším účelem dlouhodobého pobytu je zaměstnání, které zde cizinci našli.
„Samozřejmě že k tomu potřebují pracovní povolení,“ upřesnil Pavel Vaculka.