„V posledních dnech jsem nezaznamenal úbytek pacientů. Počet je tedy stále stejný, a to bez ohledu na to, zda se platí či neplatí regulační poplatky. Můj názor však je, že regulační poplatky by měly platit buď všude, anebo nikde,“ řekl chirurg Petr Cvrček.
„To, že musím zaplatit u lékaře třicetikorunový poplatek, mi nevadí. Tato částka je únosná,“ sdělil jeden z pacientů chirurgické ambulance.
Ani v chirurgické ambulanci prachatické nemocnice nepoznali, že by pacienti chtěli ušetřit a šli za ošetřením nad město.
„Žádná panika a nic podobného se nekoná, chodí stále stejně pacientů, polovina z nich podepíše darovací smlouvu, druhá polovina přijde s lístkem z automatu na úhradu regulačních poplatků,“ řekl včera ředitel nemocnice Bohumil Ondřich. Podle jeho slov je obdobná situace na všech ambulancích a odděleních prachatické nemocnice.
Pacienti, kteří přijmou dar od jihočeského kraje na úhradu regulačního poplatku, by měli podle českobudějovického finančního ředitelství dát pozor na jediné. „Obdarovaný není povinen podat daňové přiznání, pokud úhrnná částka darovaných peněžních prostředků v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků nepřesáhne dvacet tisíc korun u každého jednotlivého obdarovaného,“ vysvětlila tisková mluvčí Jaroslava Musilová.
Přesáhne-li úhrnná částka peněžních prostředků darovaných krajem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků částku dvaceti tisíc korun, vybere se daň jen z té části darovaných peněžních prostředků, která převyšuje částku 20 000 korun.
Daňové přiznání je povinen obdarovaný podat místně příslušnému správci daně, kterým je finanční úřad, v jehož územní působnosti má obdarovaný bydliště, do 30 dnů ode dne, kdy součet darovaných peněžních prostředků přesáhne zmíněnou částku.
„Poplatníkem daně darovací je pacient - fyzická osoba, která obdržela dar, i když za ní jedná zákonný zástupce,“ doplnila včera 6. února Jaroslava Musilová.

Leona Fröhlichová, Iva Landgráfová