Devatenáct předškoláků přišlo k zápisu ve Strunkovicích nad Blanicí. „Ve čtyřech případech rodiče žádají o odklad, do první třídy by tak mělo nastoupit patnáct dětí. To znamená, že otevřeme jednu první třídu," upřesnila ředitelka základní školy Hana Pártlová.
Podle ní jsou mezi dětmi rozdíly. Některé nejsou samostatné, jsou zvyklé, že maminky dělají všechno za ně a tak mají problém i se zavázáním tkaničky, jiné nastupují do první třídy a umějí číst. „My jsme se vloni s takovými extrémy ale nesetkali," uvedla Hana Pártlová. Dodala, že nejčastějším problémem, který u zápisu pozorují, jsou logopedické nedostatky.
Jednu třídu otevřou v září pro prvňáčky i v Husinci. K zápisu přišlo rovných třicet předškoláků, ve dvou případech se děti vrátí ještě za rok. „Je to velký počet, v první třídě bude osmadvacet dětí," říká Ludvík Filip ze Základní školy Mistra Jana Husa v Husinci.
I on potvrzuje, že právě špatná výslovnost je nejčastějším problémem u dětí. „Že děti umějí počítat třeba do patnácti, to už je tak nějak standardní. Nemusejí umět písmena, ale měly by znát geometrické tvary. Koukáme také na to, jak dokáží držet tužku," popisuje.
Šest dětí se přišlo představit k zápisu ve Zbytinách. U jednoho předškoláčka ještě není rozhodnuto, zda v září usedne do lavice. Také ředitelka místní základní školy Petra Staňková říká, že problémem u dětí jsou především vyjadřovací schopnosti. Nejčastěji na otázky odpovídají jednoslovně, málokteré pak ve větách. „Samozřejmě, že roli hraje také tréma ze zápisu. S dětmi se ale setkávám během celého roku, když k nám chodí třeba na obědy, takže je znám už dopředu," doplnila ředitelka zbytinské základní školy.

Desatero předškoláka: U zápisu většinou učitelé hodnotili:
- Fyzickou zdatnost a pohybovou vyspělost
- samostatnost v sebeobsluze
- jazykové a řečové dovednosti
- koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
- zvládnutí jednoduchých logických, myšlenkových a početních operací
- schopnost rozlišovat sluchové a zrakové vjemy
- pozornost a paměť
- orientace v prostředí
- schopnost vnímat přiměřené kulturní podněty a projevovat se v tvořivých činnostech
- přiměřenou vyspělost a samostatnost