„Do prvních ročníků se zapisují děti, které do konce srpna letošního roku dovrší šestý rok věku. Dítě, které šestého roku dovrší v období od začátku září do konce prosince, může být přijato za podmínky, že je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a pokud o to jeho zákonný zástupce požádá. Takových případů je ale velmi málo,“ sdělila ředitelka Základní školy Národní v Prachaticích Hana Bolková.
Nutné je vzít s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a samozřejmě přihlášku.
Aby se děti zbavily ostychu, bylo pro ně připraveno celkem pět stanovišť, přičemž u každého z nich je vítaly víly.
„Stanoviště byla připravena v duchu Paní zimy, aby neměly děti strach. Na každém stanovišti byly dvě učitelky, přičemž jedna se věnovala dítěti, druhá rodičům. Na každém z nich musely děti splnit určitý úkol, například složit skládačku, vybarvit obrázek, poznat geometrické tvary. Učitelky sledovaly mluvu dětí, grafomotoriku a celkový projev dětí, aby zjistily, zda jsou děti dostatečně vyspělé. Poté, co děti splnily všechny úkoly, obdržely malé vysvědčení, s nímž došly přímo až k zápisu,“ upřesnila ředitelka Hana Bolková. Největším problémem, se kterým se děti u zápisu potýkaly, byly logopedické vady.

Více v tištěném vydání v pondělí 26. ledna 2009.