U Kratochvíle už je tak vidět technika. Souběžně s cyklostezkou tu bude navíc i přeložen vodovod. Město na obě akce dostalo dotaci, každou z akcí vysoutěžila jiná firma. „Práce budou ale probíhat zároveň, a to tak, aby si firmy vzájemně nepřekážely. Proto jsme měli i pracovní setkání, na němž jsme odsouhlasili harmonogram," vysvětlil starosta Netolic Oldřich Petrášek.