„Vznikly zde například stránky věnované Volarskému domu, Bitvě na Soumarském mostě, demografii Volar, ale například i ty, které se přibližují mnohé volarské osobnosti,“ popsal oblast zájmu wikipedistů Jaroslav Pulkrábek, ředitel volarského Kulturního a informačního centra (KIC).

Právě této kulturní organizaci města totiž připadl úkol připravit podklady, literaturu a znalce, kteří byli autorům stránek k dispozici.

„Bylo to poměrně náročné, ale naštěstí Volary jsou bohatě zastoupeny v odborné literatuře. Vzhledem k tomu, že zde vedle českých tvůrci byli i jejich němečtí kolegové, museli jsme zajistit i německé prameny. Autoři si velice pochvalovali náš zpravodaj, ze kterého hojně čerpali a k dispozici jim byl mimo jiné i Roman Kozák, farář Karel Falář či badatelé o Zlaté Stezce pánové Kubů a Zavřel,“ pokračoval Pulkrábek.

Texty zveřejněné na Wikipedii totiž musí splňovat spoustu podmínek, mimo jiné přísně dodržují autorská práva k fotografiím a jiným materiálům a přísně se dbá na uvádění a ověřování zdrojů informací. Jak uvedl Jaroslav Pulkrábek, pro prezentaci Volar měla akce, financovaná výhradně z prostředků nadace a sponzorů, velký význam a rozhodně není poslední. Již na podzim se chystá její pokračování.