Nový znak obce byl schválen usnesením sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v poslední květnový den. „Znak tvoří zelený štít, v němž pod stříbrnou cimbuřovou zmenšenou hlavou vyrůstá z dolního okraje štítu stříbrný lovecký pes ve skoku se zlatou zbrojí a obojkem a červeným jazykem provázený vpravo zlatou korunou. Znak obce představuje tak zvané mluvící znamení, když skrze heroldskou figuru cimbuřové hlavy štítu vyjadřuje název obce,“ popsal Jan Tejkal.


Podle Michaely Hávové, starostky Tvrzic, na nový znak dlouho nečekali. „Na podzim jsme se v zastupitelstvu domluvili, že bychom měli rádi obecní znak, historicky totiž obec Tvrzice žádný neměla. Kdy si jej pojedeme slavnostně převzít, ale zatím nevíme, oficiální vyjádření ke slavnostnímu předání ještě nemáme,“ doplnila.