„Pro návštěvníky Šumavy a Bavorského lesa jsme připravili nové turistické atraktivity,“ říká úvodem koordinátor Mikroregionu Šumava – západ Jaroslav Tachovský. Jedná se o devět nových stezek na území Šumavy s jejich popisem. Všechny tyto stezky jsou tematicky zaměřeny na přírodní a kulturní dědictví regionu. Popis stezek je digitalizován a lze jej nalézt na webovém portálu www.sumava-bavorskyles.cz. "Na všech význačných místech stezek jsou umístěny QR kódy, které umožní turistovi načíst přímo v terénu informace o dané lokalitě na mobil,“ řekl Jaroslav Tachovský.

Na stezkách byla dobudována chybějící turistická infrastruktura jako krytá odpočívadla, lavičky, stolky či dřevěné informační tabule. Turisticky velmi atraktivní jsou i repliky historických staveb. Na Sklářské stezce v Alžbětíně byla postavena replika sklářské pece. Na Železné stezce byla na Špičáku postavena replika železné pece. V Hamrech byl obnoven historický kříž na poutním místě Křížkov.

Obdobné aktivity probíhají i na území Bavorska. Stezky jsou propojeny ve dvou základních turistických východiscích v Železné Rudě a na Bučině. Tvoří tak jeden propojený systém na území Šumavy a Bavorského lesa. Návštěvníkům obou stran Šumavy je k dispozici již zmíněný nový informační turistický portál Šumava – Bavorský les www.sumava-bavorskyles.cz. Portál přináší nejen popis území, ale i informace o turistických stezkách, možnostech sportovního i kulturního vyžití a také přibližuje společnou historii území. Důležitou částí portálu jsou i tematicky rozdělené tipy na výlety. Kromě konkrétních produktů pro turisty je nutno zmínit i velmi důležitý přínos pro rozvoj regionu. Na tento projekt navazují další přeshraniční projekty podporující cestovní ruch. „Chtěl bych vyzdvihnout, že všechny uvedené projekty vytvářejí synergický efekt, kdy na jedné straně jeden projekt podporuje a posiluje výsledky projektů ostatních a na druhé straně využívá to, co ostatní projekty již vytvořily. Na Šumavě a v Bavorském lese je tak realizována ucelená tematická řada projektů mapujících a prezentujících kulturní dědictví regionu. K tomu přispívá i společné využití webového portálu www.sumava-bavorskyles.cz. Portál přináší komplexní pohled na tento krásný region,“ řekl na závěr Jaroslav Tachovský.