Potravinářské tuky lidé mnohdy z neznalosti věci vylévají do dřezů nebo toaletních mís. „Právě o vánočních svátcích jsou tyto problémy častější a vodohospodáři zaznamenávají vyšší výskyt tuků jak v kanalizační síti, tak následně v čistírnách odpadních vod,“ upřesnila s tím, že problém se dotýká především hustěji obydlených částí města a obcí. Především pak je problém na sídlištích.
„Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny, a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí,“ vysvětlil vedoucí oddělení rozvoje společnosti VaK Jižní Čechy a. s. Jan Jindra.
Poté, co se dostane tuk do kanalizační sítě a smísí se s dalšími nečistotami, vytvoří v kanalizaci hlavně při nízkých teplotách tuhý nános, který brání volnému průtoku a náklady na odstranění takových závad jsou podle vodohospodářů obrovské. „S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které přitečou na čistírny odpadních vod,“ doplňuje technický ředitel 1. JVS Jiří Lipold.
Některá města a obce už pro své obyvatele proto zajistily sběrná místa pro likvidaci takového odpadu. Například lidé v Českých Budějovicích mohou tuky odevzdávat ve sběrném dvoře, kde jsou k tomu určeny speciální nádoby. Jenže, jak se podařilo Deníku zjistit, lidé o tento druh služby nemají zájem.
V Prachaticích ve sběrném dvoře nelze tuk ani olej z fritovacích hrnců a pánví odevzdat. „Zatím jsme tuto službu nezavedli, ale vyzkoušíme jí,“ řekla včera vedoucí prachatického odboru životního prostředí Marie Peřinková s tím, že se pokusí vybírání potravinářských tuků ve sběrném dvoře hned v příštím roce zavést. Minimální velikost nádoby na tuky, jež by se dala umístit do sběrného dvora, je podle jejích slov padesát litrů. „Uvidíme, za jak dlouho by se podařilo nádobu naplnit a pak se rozhodneme o dalším využití,“ dodala s tím, že nejprve je potřeba zjistit, zda by o sběr tuků měli obyvatelé města zájem.
Další existence podobné služby by se pak na stálo mohla zařadit do provozu nového recyklačního dvora, jehož vybudování radnice plánuje již několik let. Jde totiž o biologicky rozložitelný odpad a právě tento druh odpadu by mělo plánované centrum ve městě řešit komplexně.