Zda je voda v prachatickém Pivovarském prameni opět pitná, se ukáže zřejmě už tento týden. „Čekáme na rozbor vzorků z minulého týdne a následně budeme vědět, jakou kvalitu voda má," potvrdil Zdeněk Rubeš z prachatického městského úřadu. Pivovarský pramen byl podle jeho slov již vyčištěn a vydezinfikován, a to od přerušovací komory až k výtoku.

Pivovarský ramen:Na konci června dostalo město výsledky rozboru vody z Pivovarského pramene, které ukázaly, že pramen nesplňuje limitní hodnoty stanovené pro pitnou vodu. Nejedná se o první případ, vloni v létě byla situace podobná, voda nebyla pitná.


Ročně je prováděn 1 úplný a 3 krácené rozbory vody v prameni. Při posledním rozboru nevyhověl vzorek příslušné legislativě, protože překročil limit v ukazateli koliformní bakterie, kdy limit tohoto ukazatele je maximálně 0 a výsledná hodnota byla 30. K překročení limitní hodnoty mohlo dojít i v důsledku vyšších teplot, neboť tato voda není trvale chemicky upravována, ale je ponechána jako přírodní. U Pivovarského pramene se tak objevilo upozornění, že voda není určená k pití.


„Jsem zvyklá si pro vodu chodit už řadu let. Vlastně od chvíle, co jsem šal do důchodu, jsem tam pro ni začala chodit se sousedkou. Zvykla jsem si na ni. Teď, když není pitná, tak pro ni nechodím. Na zalévání ji nepotřebuji, takže čekám, až se objeví informace, že je voda zase určená k pití, abych si pro ni mohla chodit," uvedla Zdeňka Špirochová z Prachatic.