„Velké problémy nastaly především v době Vánoc a Nového roku. Silnice k parkovišti na Třístoličník byla po obou stranách využita jako parkovací místo a mezi těmito zaparkovanými auty, které tímto stáním porušovaly dopravní předpisy, se pokoušela další osobní auta projet k oficiálnímu parkovišti. Nakonec došlo k ucpání komunikace a vůbec nebyl možný průjezd zásahových vozidel horské služby ani záchranné služby,“ vysvětluje Karl Matschinner, mluvčí okresu Freyung-Grafenau.

Po těchto událostech se před několika dny sešli zástupci odpovědných míst a dotčených obcí k jednání, aby bylo nalezeno přijatelné řešení.

„V právě probíhající zimní sezóně může být nabídnuto pouze přechodné řešení. Dlouhodobé návrhy řešení, jako například instalace závory nebo nasazení autobusů jezdícím v daném taktu, byla sice diskutována, ale jsou spojená s právními, finančními a logistickými překážkami. Pro jejich realizaci je třeba delší plánovací období,“ říká Karl Matschinner.

„Ani možnost stavby dalších parkovacích míst není aktuálně možná. V současnosti je na Třístoličníku k dispozici přes 170 parkovacích míst pro osobní vozy, pro 3 autobusy a 3 další parkovací místa, která jsou určena pro karavany. Jenom v jednotlivých dnech, jako o víkendech, o svátcích, jsou za pěkného počasí veškerá parkovací místa obsazená vlivem velkého návalu návštěvníků. Stává se potom, že řidiči parkují na okraji silnice, ale to je mimo uzavřené obce protizákonné obecně v celém Německu. Je to zakázáno i bez zvlášť instalované značky o zákazu zastavení v daném úseku,“ upozorňuje dále.

Problémem je především to, že takto zaparkované automobily zamezují průjezdů vozidel záchranných složek. Pokud by vlivem takto nelegálně zaparkovaných automobilů a ve spojení dopravní zácpy došlo k ucpání komunikace, že by byl zamezen příjezd zásahového záchranného vozidla, tak to v nejhorším případě může stát lidský život.

„Abychom tomu předešli a zamezili nelegálnímu parkování, tak se příslušná místa dohodla na tom, že zástupci dobrovolných hasičů budou ve dnech vysokého nájezdu návštěvníků, tj. zvlášť o víkendech, o svátcích, uzavírat komunikaci na Třístoličník, jakmile se parkoviště naplní,“ informuje Karl Matschinner.

Okresní úřad Freyung-Grafenau tímto apeluje na všechny návštěvníky Třístoličníku, aby se při parkování chovali dle předpisů, uposlechli příkazy hasičů na místě a aby respektovali uzávěru příjezdové cesty, když je zavřená a tedy parkoviště je plné.

JAN DVOŘÁK