Pracovalo se zde na třech stanovištích. Na prvním měli všichni možnost ohmatávat unikátní pozůstatky zkamenělých světů, odborná lektorka žákům zábavnou a nenucenou formou vyprávěla příběhy zkamenělin, příběh paleontologie, dinosauří zajímavosti a odpovídala na libovolné dotazy.
Na dalším stanovišti byli všichni doslova ve svém živlu. Za aktivní účasti odborného lektora si štětečky odkryli v pískovišti třímetrovou dinosauří kostru a zahráli si tak na opravdové archeology.
Neméně zajímavé bylo poslední stanoviště. Každý účastník si zde mohl vytvořit odlitek zkameněliny. Do silikonové formy nalil sádru a nechal chvíli zatvrdnout. Krásní trilobiti nenechali na sebe dlouho čekat.
Na konci programu byly děti obtěžkány vlastními výrobky, vypreparovanou zkamenělinou nebo lebkou. Především však měly hlavu plnou skvělých zážitků a zajímavých poznatků.

Napsala a fotografovala: Jana Ištoková, ZŠ Zlatá stezka