Uděluje se v rámci projektu Pocta české památkové péči, který je věnovaný ochraně a revitalizaci českého kulturního dědictví. Cenu společně s nimi převzal také architekt projektu obnovy blatenské památky Alexander Gjurič.

V posledních šesti letech se v Blatné pracuje například na opravdovém skvostu. Je to obnova Riedova paláce. „Tento objekt je skoro čtyřicet let neužívaný a je pravděpodobně nejcennější částí areálu zámku,“ uvedla manažerka zámku Ivana Kurzová s tím, že probíhá jeho kompletní oprava včetně vnějšího pláště, kamenného zábradlí, střech, oken i dveří.

Mnoho dalších prací jako je například oprava západní, štítové fasády Rožmitálského se provádí za provozu.

„Posledních třicet let přineslo v oblasti péče o naše architektonické kulturní dědictví výjimečné výsledky, a to je důvodem uctění těch, kteří se o to zasloužili. Jejich práce je prakticky anonymní, přitom vyžaduje velkou míru odbornosti, je umělecky i fyzicky náročná. Při pohledu na obnovené historické skvosty, renovované interiéry, zachráněné rozpadající se sochy či malby, si často neuvědomujeme, že za veškerou tou krásou stojí konkrétní lidé a často mnohaletá práce,“ zmiňuje pořadatel, kterým je společnost Czech Architecture Week.

Šlechtický rod Hildprandtů z Ottenhausenu získal zámek v roce 1798 a jsou jeho majitelem dodnes, tedy kromě nuceného přerušení v době komunistického režimu, kdy byl zámek v 1948 zkonfiskován. Od roku 1989, kdy byl opět vrácen původním majitelům, probíhá jeho obnova.

Z historie: Blatenský hrad byl založen v první polovině 13. století Bavory ze Strakonic. K výraznému rozšíření a přestavění tohoto vodního hradu došlo za pánů z Rožmitálu v 15. a 16. století v pozdně gotickém slohu s renesančními prvky podle návrhu Benedikta Rieda. Poté panství prošlo držením několika šlechtických rodů, až jej v roce 1798 získali Hildprandtové z Ottenhausenu. V letech 1850 až 1856 prošel zámek novogotickými úpravami v romantickém duchu. Přestavba proběhla podle projektu Bernharda Gruebera, který upravoval rovněž zámek Orlík. Zámek byl v roce 1948 zkonfiskován komunistickým státem a po roce 1989 vrácen původním majitelům. Od té chvíle probíhá snaha o rehabilitaci, opravy, zprovoznění nepřístupných prostor, rozšíření prohlídkových okruhů pro návštěvníky, postupné dokončení obnovy interiérů a obecně navrácení zámku do kulturní historie města, regionu i celé země.