Spojení investic kolem areálu Vodník a jméno podnikatele a bývalého vimperského zastupitele Martina Paštiky v minulosti vždy vyvolávalo protichůdné reakce zastupitelů. Tentokrát ale nabídka na spolufinancování kanalizační přípojky z Vodníku prošla zastupitelstvem jako nůž máslem.


„To, co nabízí Martin Paštika, má svou logiku v tom, že by se chtěl připojit na něco, co město kdysi již vyprojektovalo. Nejedná se tedy o novou stavbu, ale spíše o rekonstrukci existujícího stavu, konstatoval k návrhu zastupitel Petr Bednarčík.


Manželé Paštikovi totiž hodlají rozšířit své podnikatelské aktivity na Vodníku a s tím souvisí i nutnost zbudování buď čistírny odpadních vod, případně vybudování kanalizační přípojky. Proto se obrátili na město 
s návrhem, že se budou podílet na nové kanalizaci, která by řešila odkanalizování i městských objektů. A pokud se týká peněz, pak může město od manželů Paštikových počítat s částkou tři sta tisíc korun.„Můžeme diskutovat 
o tom, jestli to budeme dělat letos, příští rok, nebo za tři čtyři roky. Teď se nám nabízí možnosti příspěvku ve výši tří set tisíc korun," poznamenala při projednávání návrhu smlouvy starostka Jaroslava Martanová.


Vimperk ale zatím ve svém rozpočtu pro letošní rok na kanalizaci nemá volné finance. I proto zastupitelé nakonec rozhodli, že do společné investice půjdou, ale konečný termín realizace byl stanoven až na konec listopadu příštího roku.