V Husinci se pedagogický sbor chystá ve čtvrtek na jednání zastupitelů, aby si vyslechl argumenty, proč ředitelské křeslo rada přidělila současné vyučující ve Strážném Věře Krausové a ne kandidátce na prvním místě, která ve škole vyučuje.

Ve Strážném končí Klára Hromková. Již dříve starosta uvedl, že vedení obce chce změnit koncepci školy. „Vybírali jsme ze dvou kandidátů, ředitelkou byla zvolena Jiřina Králíková, která již 
v minulosti na této pozici působila," uvedl starosta Jiří Vacek.

Klára Hromková mezi dvěma kandidáty na post ředitelky nebyla. „Zvážila jsem to a rozhodla se, že kandidovat nebudu," uvedla. O tom, kam budou směřovat její další kroky, odmítla spekulovat.

Také ve Lhenicích radní vybírali nové vedení školy. Do konkurzu se přihlásilo nejvíce zájemců ze zmiňovaných škol.
„V průběhu konkurzu jeden kandidát odstoupil, takže jsme nakonec vybírali ze čtyř. Nyní končí lhůta na odvolání, zatím jsme nezaznamenali žádný nesouhlas," uvedla starostka Lhenic Marie Kabátová.

Ředitelkou se tak stane Vladimíra Trnková, která vystřídá Karla Bicana. Ten odchází do důchodu.