O koledu ale lidé nepřijdou. Tři králové dorazí mimořádně online a popřejí lidem štěstí, zdraví a dlouhá léta na www.trikralovasbirka.cz od 1. do 24. ledna.

Cíl i motto sbírky zůstávají stejné hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. V případě návratu do 4. stupně PES je většina Charit připravena na koledování s rouškami.

Aktuálně lze Tříkrálovou sbírku podpořit návštěvou online koledy na www.trikralovasbirka.cz a darem do virtuální kasičky v bezpečí svého domova. Na webu bude dostupná až do 30. dubna. Přispívat je možné také darem na účet Tříkrálové sbírky, pomocí dárcovských SMS nebo také do statických pokladniček umístěných například v kostelích, na úřadech, lékárnách nebo vybraných obchodech v jednotlivých regionech.

„Nechceme ochudit dárce o zážitek z koledy ani o požehnání, které koledníci do domů přinášejí. Řada lidí se na koledu těší. Letos se osobní setkání budeme snažit vynahradit alespoň online. Chtěl bych tedy vyzvat zejména mladší generaci, aby oslovila své rodiče, prarodiče či známé a pomohla jim přispět do online kasičky na webu Tříkrálové sbírky, kde je možnost přispět dle konkrétní obce nebo PSČ,“ uvedl ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.

Pokud se PES vrátí na 4. stupeň, je většina místních Charit připravena koledovat v ulicích v omezeném režimu za dodržení veškerých opatření. Termín koledování byl mimořádně prodloužen až do 24. ledna. Podrobnosti uvádějí webové stránky a sociální sítě jednotlivých Charit v regionech.

Jak podpořit?

Tříkrálovou sbírku lze podpořit návštěvou online koledy na www.trikralovasbirka.cz a darem do virtuální kasičky v bezpečí svého domova. Bude na webu dostupná až do 30. dubna.