Zda se podaří vybrat koledníkům více peněz, kdy dárci věnovali celkem 553.398 korun, se nyní odhadnout nedá. Jen na Vimpersku se bude podle koordinátorky Tříkrálové sbírky Jany Brabcové z Oblastní charity Vimperk pohybovat 35 skupinek koledníků. K dispozici máme celkem 60 zapečetěných kasiček,“ upřesnila. I letos zavítají koledníci na další nová místa. „V letošním roce bychom měli zavítat do Nového Žáru a do Horosedel,“ zmínila.

Žehnání koledníkům se ve Vimperku děje tradičně vždy poslední pátek před Silvestrem. Letos tak koledníkům požehnali již 29. prosince. Podle Jany Brabcové, byť se pro letošní Tříkrálovou sbírku hlásili noví vedoucí skupinek koledníků, vždy někdo chybí nebo onemocní. „Ať už jsou to samotní vedoucí, nebo koledníci. Snad nás nepotká situace z loňského roku, kdy nás postihla marodka mezi koledníky,“ věří Jana Brabcová. Pokud by měl někdo zájem pomoci, ať už jako vedoucí skupinek, nebo koledníků, může se přihlásit na telefonním čísle 731619805, na email brabcova@fch-vimperk.cz nebo prostřednictvím facebookové stránky Oblastní charity Vimperk. „Pokud by to nevyšlo letos, určitě uvítáme pomoc při pořádání Tříkrálové sbírky v příštím roce,“ slibuje Jana Brabcová.

Výtěžek Tříkrálové sbírky na Prachaticku činí v roce 2017 553 398 korun.Zdroj: Deník/Miroslav Fuchs

A že nemusejí pomáhat jen lidé přímo z regionu, dokládá i příkladem rodiny z Písku. „Ta jezdí každý rok v termínu konání Tříkrálové sbírky na Šumavu a obcházela Modravu. Bohužel letos nesehnali už v Kvildě ubytování, takže tentokrát o jejich pomoc přijdeme,“ posteskla si Jana Brabcová. Nicméně těší ji také zájem ze strany dárců. „Vědí, že k nim chodíme každý rok, takže když jsme ještě u nich nebyli, volají a ptají se, kdy k nim koledníci přijdou. Takhle se nám ozvali dokonce v předstihu jedni chalupáři, že tu v době sbírky o víkendu nebudou, ale že chtějí přispět, takže byli vůbec první, kdo se do sbírky zapojil,“ dodala.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky za Vimpersko bude znám 16. ledna, kdy se všechny kasičky rozpečetí a jejich obsah spočítá na Městském úřadě ve Vimperku.

Na Prachaticku zajišťuje Tříkrálovou sbírku jednak Farnost Vlachovo Březí, a pak především Farní charita Prachatice. Ta má pro skupinky koledníků připravených sedmdesát zapečetěných kasiček. "Pro letošní Tříkrálovou sbírku máme necelých šedesát skupinek koledníků," uvedla ředitelka Farní chariy Prachatice jana Schwarzová. Pokud nenastanou nečekané komplikace, měli by koledníci zavítat do těchto míst: Prachatice, Hracholusky, Dolní a Horní Chrášťany, Husinec, Výrov, Lažiště, Lhenice, Nebahovy, Netolice, Volary, Strunkovice nad Blanicí, Záblatí, Zbytiny, Žárovná, Vojslavice, Oseky – Kahov, Tisovka, Pila, Březovník. Za jejich úsilí je bude čekat poděkování. "To se uskuteční 17. ledna v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi," dodala Jana Schwarzová.

V Prachaticích se bude výtěžek letošní Tříkrálové sbírky po rozpečetění kasiček sčítat opět na Městském úřadě v Prachaticích, a to 15. ledna.

Výtěžek Tříkrálové sbírky bude z 65 procent využit na projekty přímo v regionu, 15 procent využívá na své projekty místní diecézní Charity, 10 procent putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 procent jde na celostátní projekty a 5 procent pokrývá režii sbírky.

Využití Tříkrálové sbírky 2018:

Oblastní charita Vimperk
25% na provozní náklady Domova klidného stáří Pravětín
25% na projekt Nexus - krizová pomoc osobám, které se nachází v ohrožení zdraví či života, kdy nemohou svou nepříznivou situaci řešit vlastními silami
25% podpora projektu sociálně aktivizačních služeb rodinám s dětmi
25% podpora pečovatelské služby

Farní charita Prachatice
30% podpora zkvalitnění materiálně-technického zázemí Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (azylový dům)
30% podpora zkvalitnění materiálně-technického zázemí Azylového domu sv. Petra pro muže bez přístřeší
40% na provoz terénního programu - Most naděje (pro lidi v nepříznivé sociální situaci)

Farnost Vlachovo Březí
Podpora seniorů v hospici Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích
Pomoc sociálně slabým rodinám ve Vlachově Březí
Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež
Na zkvalitnění seniorů v chráněném bydlení v Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí

Výtěžky Tříkrálové sbírky na Prachaticku:

Oblastní charita Vimperk
Rok 2017: 229.471 Kč
Celkem (od roku 2001) 2.195.380 Kč
Farní charita Prachatice
Rok 2017: 304.163 Kč
Celkem (od roku 2001): 2.009.376
Farnost Vlachovo Březí
Rok 2017: 19.764 Kč
Celkem (2016 a 2017): 56.805 Kč