Nejdříve ochutnali houstičky, placky česnekové, chléb a zajímavé vánoční speciality. V poledne přišel chléb, po třinácté hodině vánočky.

O vánočky byl velký zájem, a poněvadž kapacita pece byla rychle vyčerpána, po dlouhé době mistr a posádka Velké lože pecařské museli hlásit: "Dámy a pánové, vše je dopečeno."

Pan Augustin Sobotovič byl doma a v muzeu velmi spokojen. Krátké slovo na závěr patřil starostce Martině Pospíšilové, která popřála krásné a požehnané vánoce všem přítomným, mistru Augustinu Sobotovičovi za vše, co pro město dělá, ať již jako předseda svazu zdravotně postižených a zejména jako Mistr Velké lože pecařské, poděkovala dámám pekařkám a na závěr přála zdraví, štěstí a pohodu po celý rok 2018.

Ladislav Beran