Také proto včera přišli se svou paní učitelkou Alenou Bískovou do redakce Prachatického deníku. „Už vím, že noviny potřebují čtenáře, kteří si je koupí. Hlavně je ale potřeba jet na místo, kde se něco děje, abychom mohli pořídit fotografie a napsat text," zapamatovala si Natálka Sedlecká z Prachatic. Hned na místě pak třeťáci paní učitelce slíbili, že budou spolupracovat při psaní školního časopisu Paprsek. Ze sedmnácti příchozích se do školního časopisu přihlásilo sedm.