„To, že řízení bez řidičského průkazu již není trestným činem, což veřejnost z médií zřejmě zaznamenala, je pouze nepatrná změna a není to úplně přesné,“ říká k novele předsedkyně Okresního soudu ve Strakonicích Mgr.Martina Flanderová, Ph.D.

Na co nový trestní zákoník zejména klade důraz?

Na ochranu života a zdraví, majetku a dalších individuálních práv. Na rozdíl od předchozí úpravy, která kladla důraz na ochranu společnosti a státu. Projevuje se to zpřísněním trestů za závažné trestné činy proti životu, zdraví, zvýšení horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody z 15ti na 20 let, zvýšení horní hranice trestní sazby výjimečného trestu z 25 na 30 let. Dalším výjimečným trestem zůstává doživotí.

Rozšiřují se také alternativní tresty o trest domácího vězení. Kdy ho může soudce uložit?

K úvahu přichází u přečinů a lze jej uložit ve výměře až na dva roky. Tedy u méně závažné trestné činnosti. V případě uložení tohoto trestu musí být odsouzený v pracovní den v době od osmi hodin večer do pěti hodin ráno pouze doma, v mezidobí doma nebo na pracovišti, mimo pracovní dny pouze doma. Nesmí se účastnit žádných sportovních, kulturních a jiných společenských akcí.

Existuje výjimka?

Na základě rozhodnutí soudu lze povolit účast na bohoslužbách. Do zavedení elektronické kontroly pomocí „náramků“ bude kontrolu odsouzených zajišťovat Probační a mediační služba České republiky. Stoupne její úloha i při ukládání trestu obecně prospěšných prací. Uložení tohoto trestu bude muset probační a mediační služba předjednat s odsouzeným a s organizací, kde bude trest vykonán.

A co tolik diskutovaná trestní odpovědnost?

Trestní odpovědnost osob je zachována od 15 let věku a je založena na principu tzv. formálního pojetí trestného činu na rozdíl od dosavadního materiálního pojetí. Znamená to, že trestná činnost musí splňovat znaky uvedené v trestním zákoně a musí se jedna o jednání společenský škodlivé. Není již znakem trestnosti dosažení určitého stupně společenské nebezpečnosti.

Některé trestné činy přestaly být trestným činem. Například které?

Jak zmiňuji v úvodu, pokud není trestným činem jezdit bez řidičského průkazu. Neznamená to ale, že tzv. vybodovaný řidič může jezdit dál. Dopouští se totiž trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Fakticky jeho jednání trestné tedy zůstává. Týká se to tedy pouze osob, které jezdí, aniž by kdy řidičský průkaz získaly. Samozřejmě se u nich jedná o přestupek postižitelný v přestupkovém řízení. Trestným činem dále již není například výroba lihu nebo záškodnictví.

Co ještě trestní zákoník obsahuje?

Je na tomto místě vhodné zmínit, že se v trestním zákoníku objevuje celkem asi 60 nových skutkových podstat trestných činů. Například je výslovně zakázáno klonování lidských buněk, trestným činem je nově i zaměstnávání lidí načerno, zanedbání péče o zvíře nebo takzvaný stalking, pronásledování, například bývalého partnera. Změn dostála i oblast zneužívání návykových látek, drog. Trestným je přechovávání vyjmenovaných látek v množství větší než malém. Toto množství definuje nařízení vlády. U často diskutované marihuany se jedná maximálně o pět rostlin.

V závěru bych chtěla zmínit další podstatnou novinku. Nově jsou děleny trestné činy na přečiny a zločiny. U přečinů se bude jednat o nedbalostní trestnou činnost a o trestné činy s trestní sazbou u trestu odnětí svobody do 5 let. Zločiny budou zahrnovat ostatní přísněji trestanou trestnou činnost.

A jaký ze zákoníku máte pocit vy?

Novému trestnímu zákoníku přeji, ať se mu podaří naplnit cíl, se kterým byl tvořen a přijat. Tedy zvýšit ochranu života a zdraví, rodiny, nás všech. Přeji milým čtenářům, aby se jich osobně více než přečtením tohoto článku a zvýšením pocitu bezpečí nový trestní zákoník nedotýkal.