Sběrný dvůr má reálné obrysy a vypadá to, že by se ještě letos mohlo začít stavět. Jaké výhody budou mít ale obyvatelé města, až bude v roce 2015 hotovo? Na to i na další otázky Prachatického deníku Marie Peřinková odpovídala.

Vysvětlete, proč město typu Prachatic potřebuje sběrný dvůr?
Současný sběrný dvůr v Mlýnské ulici nevyhovuje požadavkům obyvatel. Je malý. Není možné tam odvézt veškerý odpad. Chybí nám například váha a personál tak nemůže přesně říci, kolik odpadu ten který člověk přivezl. Už, když se sběrný dvůr do Mlýnské umístil, věděli jsme, že jde pouze o provizorní řešení.
Zároveň ale ušetříme peníze za svoz tříděného odpadu. Odpad odvezeme do dvora, slisujeme a můžeme pak s odpadem také obchodovat.

Součástí sběrného dvora měla být třídící linka, od které nakonec město upustilo…
Vimperští byli rychlejší a už v loňském roce tam soukromá firma otevřela sběrný dvůr s třídící linkou. My bychom neplnili předepsané kvóty množství vytříděného odpadu. Pro spádové území stačí jedna třídící linka. Zřejmě bychom nebyli schopní linku udržet. I když částečné ruční přetřiďování bude součástí našeho nového areálu. Stavebně ale bude dvůr na třídící linku připraven a můžeme ji kdykoli bez stavebních zásahů doplnit. Dvůr bude připraven i na případné rozšíření.

Mnoho let majitelé domů a zahrádkáři řeší, kam s bioodpadem. Tenhle problém sběrný dvůr vyřeší?
Rozhodně. Součástí bude kompostárna. Konečně zmizí nevzhledné kopičky trávy ze zahrádek, které čas od času nacházíme v odlehlejších částech města.

Zahrádkáře ale bude zajímat, zda budou za umístnění bioodpadu platit…
Poplatek pro místní obyvatele není na pořadu dne. Bioodpad budeme ve sběrném dvoře kompostovat. Kompost pak částečně použijeme na rekultivaci skládky na Libínské Sedle, nebo pro Městské lesy. Ale bude k dispozici také obyvatelům města. Kompostovat budeme v takzvaných rukávech a doba jednoho kompostování je přibližně šest týdnů. Vyprodukovat můžeme 3200 tun kompostu za rok. Budeme mít i prostor na skladování kompostované zeminy. Prachatičtí si budou odvážet zeminu zdarma.

Sběrný dvůr v Mlýnské ulici je ale veřejnosti přístupný pouze několik dnů v týdnu. To bude platit také u toho nového?
Zatím plánujeme. To všechno ukáže čas. O provoz by se měly postarat Technické služby Prachatice. O obsluhu by se měli postarat asi dva lidé. Podle potřeby lisování nebo kompostování pak bude asi potřeba výpomoc.