Místní farnost připomíná dětem historii hrou o Zrození Ježíše Krista, na níž se podílí děti navštěvující místní farnost. Tu shlédly stovky návštěvníků zcela zaplněného kostela. Následnou mši sloužil vikář místní farnosti Josef Sláčik.