Aby byla zajištěna duchovní péče o plavce a pocestné podél Schwarzenberského plavebního kanálu, koná se v posledních letech pravidelně ve druhé polovině srpna poutní mše svatá u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie nedaleko Jeleních Vrchů.
Poutní mši svatou, při které byla oslavována Panna Marie, celebroval P. Mgr. Petr Hovorka, administrátor excurrendo farnosti Želnava. Mši slavili poutníci z Čech a z Bavorska.

Poutní mše svatá u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie byla součástí šumavského folklórního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2013.

Na Šumavě koncem 18. a v počátku 19. století zuřila otevřená válka mezi především bavorskými, ale nejenom bavorskými pytláky a schwarzenberskými myslivci. Na obou stranách „fronty" padlo 40 obětí.

V místě křížení Jezerního potoka s plavebním kanálem visel na stromě svatý obrázek. Lesní dělníci i Josef Rosenauer, všichni zbožní lidé, se u něj často modlili. Jednoho dne byl Rosenauer pohroužen do modlitby, jehož na šíji nožem zranil pytlák. Pytlák se chtěl pomstít nenáviděnému nadlesnímu a omylem napadl Rosenauera, který byl oblečen v mysliveckém obleku. Rosenauer se posléze za pytláka, který jej prosil za odpuštění, přimlouval, aby nebyl potrestán trestem nejvyšším. Na místě byla prý postavena jednoduchá dřevěná kaplička, do které byl darován Rosenauerovou rodinou obraz korunování Panny Marie.

V Mayerově popisu plavebního kanálu z roku 1828 je přiložen obrázek nazvaný Jezerní potok s pamětním sloupem – žulová výklenková kaplička. V ní byl umístěn obraz korunování Panny Marie.

Na kamenné výklenkové kapličce je nápis K.M. 1818 I.B. Josef Rosenauer zemřel v roce 1804, takže on buď nebyl zadavatelem, nebo datum znamená opravu či něco úplně jiného.

Počátkem dvacátého století byla boží muka obestavěna dřevěnou kapličkou.

Smutné časy Rosenauerovy kapličky přišly po 2. světové válce. Nebyli tu již poutníci, kteří by se k ní chodili pomodlit, kaplička byla v hraničním pásmu, nebyl nikdo, kdo by o ni pečoval. Obraz korunování Panny Marie namalovaný na plechu značně korodoval, koncem devadesátých let 20. století byla zřetelná již jen tvář Panny Marie a holubice Ducha Svatého. Obraz se dostal do stavu, že nebylo možné jej zrekonstruovat.
V roce 2000 zadal Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu u akademického malíře Jana Vachudy z Prahy namalování nového obrazu. Umělec byl inspirován jak zbytky původního obrazu, tak i oltářním obrazem z kostela v rodišti Josefa Rosenauera ve Chvalšinách. Kaplička s novým obrazem korunování Panny Marie byla 20. srpna 2000 vysvěcena. Mši svatou pod širým nebem sloužili dva kněží – z Volar a z Pasova. Mše svaté se zúčastnil i Karel Jan ze Schwarzenbergu.

Tradice novodobých poutí k Rosenauerově kapličce Korunování Panny Marie byla obnovena díky farnosti Želnava a folklorního sdružení Libín-S Prachatice v roce 2006. Po mši se všichni vydali na Jelení Vrchy.

Hynek Hladík