Například Městské lesy Prachatice už ale vyšly lidem vstříc a zájemcům umožňují samovýrobu palivového dříví přímo v lese.
„Lidi, kteří takové dříví shání, si vezme na starost hajný a zavede je do úseku po těžbě nebo prořezávkách. Tam jim vysvětlí, jaké dřevo si mohou zpracovat a odvézt,“ popsal princip samovýroby palivového dříví jednatel Městských lesů Prachatice František Štěrba s tím, že dřevo na topení společnost téměř nevyrábí. Většinu dřeva je totiž možné zužitkovat lépe, než jako topivo. Například i březové dřevo se dobře prodává, někteří zpracovatelé ho vykupují a po zpracování dále prodávají jako palivové dříví za hranice, kde má tento systém vybudovanou větší tradici.
Zájem je ale také o zbytky, které po výrobě zůstanou na skladě. Je dokonce tak velký, že musel být na jeho odběr vypsán pořadník.
I přesto, že mnozí lidé na topení dřevem přecházejí, protože se jim vyplatí více než topení elektřinou či plynem, krádeží dřeva podle lesníků nepřibývá. „Je to pořád zhruba stejné. Máme dvanáct set hektarů, takže to jde těžko uhlídat. Lidé si z krajů lesa občas něco přivlastní. Nějakou zvyšující se tendenci jsme však nezaznamenali,“ řekl jednatel Městských lesů ve Vimperku Stanislav Hlava.
Zájem o topení dřevem je také v menších obcích na Prachaticku. Například v Chrobolech ho jako palivo používá většina obyvatel. Těm obec vychází vstříc a umožňuje jim také samovýrobu topiva přímo v lese. „Jsou to především mladí lidé. Velký zájem já ale také o různé zbytky, které mizí velkou rychlostí. Žádný pořadník sice nevedeme, protože se dostane na každého, ale přednostně samozřejmě poskytujeme odpad lidem, kteří ho v danou dobu nejvíce potřebují,“ vysvětlil ředitel Obecních lesů v Chrobolech Josef Velek.
Zájem o palivové dříví je také ve Svaté Maří, i když podle slov starosty Františka Linhy mají přednost hlavně místní. „Většinou jsou to souše a stromy, které pro palivové dříví vybere lesní správce. Momentálně ale dřevo není, co bylo, už se prodalo,“ dodal starosta. Svatomařští si mohou samovýrobou zajistit maximálně patnáct kubíků na jeden rodinný dům v ceně od 50 do 100 korun podle kvality dřeva. Metr hotového palivového dříví vyjde zájemce na 500 korun, i v tomto případě bez daně z přidané hodnoty. To ale momentálně obec nepřipravuje. Podle slov starosty ze zcela prozaického důvodu. „Aby nám ho nerozebrali lufťáci, směje se František Linha.