Tak vypadala sobota v Kvildě. Diskuse se účastnili ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený, předsedkyně Svazu šumavských obcí Jiřina Kraliková, Jaromír Bláha z Hnutí Duha, Miloš Picek, ředitel Regionální rozvojové agentury Šumava, Jan Pokorný, ředitel ENKI a Jaroslav Vrbaz Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Podle Václava Vostradovského, starosty Kvildy, se všichni shodli na tom, že není v pořádku, že Národní park Šumava je až ze 70 procent financován z těžby dřeva. „Vyzýváme proto ministerstvo, aby neprodleně podniklo kroky, které zajistí, že činnosti národního parku nebudou financované z těžby dřeva, ale přímo ze státního rozpočtu a že Správa národního parku bude alespoň část prací v lesním hospodářství zajišťovat vlastními zaměstnanci,“ uvedl Václav Vostradovský.