Útok, agrese, obojí je tedy naprosto přirozenou součástí naší evoluční výbavy. Je neoddělitelnou částí naší lidské přirozenosti. Agresi u lidí, stejně jako u zvířat, vyvolává frustrace, zloba a strach. Mějme ale na paměti, že i pokud volíme útěk, prožíváme zlobu, a ta v nás zůstává.

A důsledky kumulované zloby? Bývají děsivé: Někdy to je naprosto nečekaný útok, kdy se všichni diví, protože dotyčný byl přece celý život tak hodný a z ničeho nic. Například tichá nenápadná žena zabije ve spánku manžela kladivem. Jiným děsivým důsledkem bývá celá série vážných chorob, včetně rakoviny. Okolí to pak komentuje: Taková hodná, chuděra, celý život se ho bála, pořád se něčeho bála…

Díky podpoře Ministerstva vnitra ČR se letos uskutečnila víkendová setkání věnovaná právě zvládání agrese a násilí v mezilidských vztazích. Lektory terapeutických víkendů byli Jan Kobylka a Květa Kadlecová. Cílem bylo, aby si účastníci uvědomili zdroje a kořeny své vlastní agresivity, dále to, co jejich agresi spouští, jak se projevuje, jaké bývají důsledky.

Jde o to dostat do plného vědomí zdroje a situační kontexty vlastní agrese. Konečným cílem je naučit se těmto situacím předcházet, a pokud už se agrese rozjede, aby neměla nevratné důsledky. Tomu posloužily i nácviky dovedností určených ke zvládání vlastní zloby a agrese, včetně nácviků autoregulačních technik a komunikačních dovednosti, které vedou obecně k lepšímu zvládání krizových situací.

Terapeutické víkendy plánujeme také v roce 2018, přihlásit se bude možné prostřednictvím Oblastního spolku ČČK Prachatice na tel.č. 724 367 840 nebo e-ailu prachatice@cervenykriz.eu.

Martina Vondrušková, Jan Kobylka