Letos poprvé spustila Správa NP a CHKO Šumava internetový registrační systém pro vodáky. Počasí v letošní letní sezóně vodákům přálo, jen 2 týdny se nemohlo splouvat.

Dle nového Návštěvního řádu Národního parku Šumava, který nabyl platnosti 1. května letošního roku, vyplynula pro vodáky splouvající řeky Vydru, Otavu a Vltavu, specifická omezení a povinnosti.

Na řeku Vydru se mohli vodáci vydat v období od 15.3. do 31.5., a to jen o sobotách a nedělích. Strážci odhadují, že zde na kanoi nebo kajaku plulo 30 osob denně.

Na Otavu vodáci, jejichž počet se odhaduje na tisíce, mohli vyplout bez omezení v období od 15.3. do 31.10. 2009.

Princip splouvání je pro řeku Vltavu limitován obdobím, výškou hladiny, registrací i povoleným počtem lodí, které mohou splouvat. Úsek řeky od Borových Lad až k Polce bylo možné splouvat jen o sobotách a nedělích v období od 15.3. do 31.5., další úsek od Lenory k Soumarskému mostu byl vodákům přístupný od 1.5. do 31.10.

Třetí úsek od Soumarského mostu k Pěkné bylo možné splouvat v květnu jen o víkendech, a to za předpokladu, že výška hladiny řeky je od 50 – 61 cm a povinné registrace vodáků. Počet plavidel byl regulován na 100 denně. Od 1.6. do 31.10. bylo povoleno splouvat celý týden, za dodržení stejných pravidel – tj. výška hladiny od 50 – 61 cm, maximálně mohlo denně proplout 100 registrovaných plavidel. Poslední úsek řeky od Pěkné do Nové Pece byl splavný bez omezení v období od 1.5. do 31.10.2009.

Za sledované období od 1.5. do 31.10.2009 proplulo úsekem Soumarský most – Pěkná celkem 4.408 lodí, z toho bylo registrovaných 1.895, bez registrace (nadlimitní stav hladiny řeky) plulo 2.513 lodí. Služeb vodáckého průvodce bylo využito v 11 případech a zúčastnilo se 25 lodí.

Strážci Informační a strážní služby Správy NP a CHKO Šumava řešili 17 přestupků - z toho bylo 1x napomenutí a v 16 případech byli turisté pokutováni (celkem 8.900,- Kč).

Na začátku letošní sezóny bylo určeno pro splouvání 163 dnů. Pracovníci Registračního a informačního místa u Soumarského mostu zaznamenali ke konci sezóny tyto výsledky:

72 dnů bylo možné splouvat bez registrace (nadlimitní stav hladiny řeky)
77 dnů se vodáci museli registrovat (hladina řeky od 50 – 61 cm)
14 dnů – zákaz splouvání (podlimitní stav hladiny řeky – 49 cm a méně)

Internetový registrační systém byl, až na malé technické chyby, které se v začátku odstranily, používán bez problémů. Pro následující sezónu bude další užití systému konzultováno a zlepšováno s jeho tvůrci. V databázi bylo učiněno celkem 4.038 záznamů, z toho je celkově 2.340 zaplacených registrací za loď.

Za registrační poplatky bylo vybráno 570 tis. Kč bezhotovostně a 190 tis. Kč v hotovosti = celkem 760 tis. Kč. Registrovaným se z této částky vrátilo cca 350 tis. Kč – registrace byla zrušena u 1.431 lodí (z důvodu nadlimitního stavu hladiny řeky), možnosti vlastního zrušení (nutno provést min. 1 týden dopředu) využilo 257 přihlášených. Vybrané finanční prostředky budou investovány do vodácké infrastruktury – např. do oprav nebo úprav nástupních míst pro vodáky.

„Podle mého názoru se režim splouvání části Teplé Vltavy osvědčil. Významně zklidnil celou letní sezónu na řece, zvýšil kvalitu ochrany jejího ekosystému a zlepšil poznávací zážitky hostů NP Šumava na této řece,“ zhodnotil letošní léto na Vltavě František Krejčí, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Jana Zvettlerová
Správa NP a CHKO Šumava