Dobrá zpráva pro odběratele tepla je, že  by ve druhé polovině nové topné sezony mělo dojít  ke snížení ceny za gigajoul. Prachatickému deníku to potvrdil starosta Martin Malý (ODS).

Tepelné hospodářství investuje do svého majetku přibližně třicet milionů korun 
a osadí dvě kogenerační jednotky do teplárny na sídlišti. „Po jejím spuštění bude vyrobené teplo puštěno do soustavy a vyrobený elektrický proud do sítě," vysvětlil Martin Malý s tím, že kogenerace už měly být, jenže nikdo nečekal, že schvalovací proces potrvá dlouhých sedm měsíců.

„O padesát korun jsme už cenu dříve snížili. Pokud nenastanou komplikace a nezvýší se cena plynu, může se cena tepla snížit o dalších asi padesát korun," řekl Martin Malý.

„Ponechání Tepelného hospodářství v majetku města je dobrý krok," konstatoval při jednání zastupitelů k tomuto tématu Jan Klimeš (ČSSD). Prachatická radnice už se nemusí obávat ani toho, že by musela kupovat teplo od externích dodavatelů. Ti by museli nabídnout cenu nižší, než je ta městská, což vzhledem 
k investici do kogenerací nebude až tak jednoduché. „Do roku 2016 budou následovat ještě další opatření, která mohou cenu snížit," ujistil starosta.