Ale zatím jen částečně. Dodávky tepla zahájilo podle slov Petra Kolína, jednatele společnosti, v pátek 8. září. "Vytápění bude v nadcházejících dnech pouze v režimu „přitápění“ tj. v ranních hodinách od 5 do 10 hodin, neboť jsou očekávána studená rána a v odpoledních hodinách od 17 do 22 hodin," upřesnil Petr Kolín s tím, že pokud budou během dne vhodné klimatické podmínky a venkovní teplota nebude klesat, bude odpolední přitápění pozastaveno.

Potřeba tepla je v tomto „přechodovém“ období pro lidi vnímána velice individuálně a často je závislá i na samotné orientaci bytů na jižní či severní stranu. V silách Tepelného hospodářství není dodávat teplo jen do žádaných částí domů. "K regulaci tepla v bytech slouží odběratelům termostatické hlavice umístěné na radiátorech. Pokud není topení vyžadováno, lze hlavici nastavit do polohy zavřeno. V opačném případě zvolit na stupnici požadovaný tepelný komfort," doporučil Petr Kolín odběratelům tepla z městského centrálního systému.