V úterý 16. dubna uspořádala Obecní knihovna Zdíkov ve spolupráci s MAS Šumavsko zajímavou besedu o díle šumavského spisovatele Karla Klostermanna.

V poutavém vyprávění Ondřeje Fibicha se posluchači přenesli do dob staré Šumavy. Básník připomněl a oživil tradice šumavských obyvatel, tvrdý život tehdejší doby a těsnou souvislost mezi člověkem a přírodou.

Protože se beseda líbila a měla u přítomných posluchačů ohlas, uspořádá Obecní knihovna Zdíkov s Ondřejem Fibichem další pokračování, tentokrát pod názvem Nebe studánek.

 Miloslava Lampová