Právě nedaleko Českého Krumlova na křižovatce polních cest stály dvě kamenné sochy. Obě postavy si byly tak podobné, že jim lidé říkali kamenní bratři a zdaleka k nim přicházeli poutníci. Protože se u soch scházelo příliš mnoho lidí, dala městská radnice příkaz sochy odstranit.

Když zamíříte z Písku do blízkých Píseckých hor ve směru na rozhlednu Jarník, minete na své cestě 15 obrovských kamenných bloků.
Tajemno: Cesta bolestných kamenů

V místě, kde byly sochy vykopány, zely dvě hluboké jámy, které se ani největším úsilím nepodařilo zasypat. Obě sochy byly uloženy v kůlně, z níž za noci vycházelo zvláštní světlo a ozývaly se podivné hlasy. Šafář dvora zneklidněl a dal sochy opět postavit: jednu do kaple uprostřed statku, druhou do trojického lesa. A opět se u soch scházely zástupy lidí; tím ubývalo poutníků v blízkém Kájově.

Pomník Jakuba Krčína z Jelčan u třeboňského Světa.
Tajemno: Krčín se spojil s ďáblem

Znovu bylo vydáno rozhodnutí sochy odstranit. Na příkaz budějovické konzistoře dva muži s povozem zakryté sochy odváželi a všude, kudy jel onen těžký náklad, se samy od sebe rozezněly zvony kapliček a kostelíků. A jak vše dopadlo? Přesně tak, jak asi sami předvídáte – v Českých Budějovicích pak všechny stopy podivného spřežení zmizely.

(Čerpáno http://www.ckrumlov.info).