A dost. Všeho moc škodí. Ale vedle Černé věže, jasné dominanty náměstí Přemysla Otakara II., je tady i jiná, již zmíněný bludný kámen. Leží poblíž poblíž Samsonovy kašny v místech, kde měl stávat popravčí špalek. Ve středověku se na náměstí konala z odstrašujících důvodů řada veřejných poprav a kámen je spjat právě s jednou z nich. Podle záznamů městských kronikářů bylo v roce 1470 nebo 1478 najednou sťato deset mladíků, z nichž jeden při zatýkání zabil městského rychtáře. Protože žádný nechtěl prozradit viníka, byli popraveni všichni. Tradice o skutečné události se rozvinula v pověst, do níž byl zahrnut i pamětní kámen: kdo ho po jedenadvacáté hodině nevědomky překročí, ztratí orientaci a bude bloudit ulicemi města. Když ale připočteme skutečnost, že v okolí náměstí je celá řada hospod, restaurací a barů, můžete v malebných uličkách zabloudit i z jiného důvodu…