Opravit se musí silnice, upravovat se bude i přilehlý svah. Objízdná trasa povede přes Švehlův most.

Starosta Jiří Fišer zmínil, že se jedná o akci Jihočeského kraje. Kraj totiž na opravy dostal peníze od Ministerstva dopravy, které ale musí profinancovat ještě v letošním roce. „Velice jsme zvažovali současnou dopravní situaci ve městě,“ zmínil Jiří Fišer.

Uzavírka se projednávala na posledním zastupitelstvu, které se nakonec jednomyslně vyjádřilo, že ji akceptuje. „Krátkodobě je to nepříjemnost, dlouhodobě je to správné rozhodnutí,“ uzavřel táborský starosta s připomínkou, že díky opravám dojde ke zvýšení bezpečnosti.

Komplikace v táborské dopravě ale naopak zmírní plánované dokončení prací na obchvatu u Čekanic, který by podle vedoucího odboru dopravy Jana Pávka mohl být uveden do provozu 9. října.

Rekonstrukci důležité dopravní tepny – Budějovické ulice – komplikují technické problémy. Karel Hotový, vedoucí odboru investic, vysvětlil, že stavbaři v podzemí nalezli kanalizační přípojky, o kterých předem nevěděli. Kabelové vedení zase na některých místech znemožňuje použití bagrů a musí se kopat ručně. Jan Pávek na posledním zasedání zastupitelstva zmínil, že rekonstrukce Budějovické ulice je zhruba 14 dní ve skluzu. Podle původního plánu by měla být první etapa oprav dokončena 5. listopadu.