Zúčastnilo se jí kolem sedmdesáti členů.Předsedkyně organizace Věrka Davidová přednesla hodnotící zprávu a výhled na rok 2011. Alena Bínová, členka okresního i krajského výboru STP, celé jednání řídila, ujala se také zpráv o hospodaření. Zprávu z kontrol přednesla paní Fáberová.

Nechyběla ani kontrola průkazů a výběru členských známek na místě, kterou prováděly členky MO paní Batystová, Hrochová a Vozabulová.Do programu bylo zařazeno vystoupení souboru Radostné přátelství prachatických seniorů se zcela novým pěveckým pásmem pod vedením Emilie Popielové a s doprovodným slovem pana Popiela. Přednáška s novinkami v sociální oblasti MPSV a ve městě Prachatice od Hanky Rabenhauptové. V závěru pak nabídka rekondičních pobytů v tuzemsku i zahraničí.Nabídky akcí padly i od zástupců spolupracujících organizací.

Tak například MO SDČR prostřednictvím Hany Tesařové nabídla masopust, který je připraven na středu 23. února 2011 do Hubertusu, pan Jiran hovořil o akademii zdraví a zdraví prospěšnému plavání a cvičení, které pravidelně nabízí Seniorská občanská společnost, také diabetici se setkají již v tomto týdnu na preventivní akci – bezpečně i pro nás v bývalém agitačním středisku v Prachaticích. Bývalý předseda Rady seniorů ujistil, že podněty od zdravotně postižených a seniorů budou podklady pro jednání nejen rady, ale i Poradního sboru zdravotně postižených a seniorů v Prachaticích a také sdělil, že Rada města schválila Radu seniorů 9tičlennou a první jednání bude počátkem března. Baráčníci popřáli všem zdraví a organizaci hodně dobrých nápadů.