U příležitosti Mezinárodního dne seniorů – 1. ŘÍJNA – jsme společně vyrobili dárek, na kterém se podíleli ti nejmenší až po předškoláky, jelikož školka ve Svaté Maří je jednotřídní. Každý nakreslil obrázek, kterým chtěl potěšit, a nalepením všech prací vzniklo veliké blahopřání spojené s poselstvím „Máme Vás rádi“. Blahopřání jsme právě dnes vystavili na obecní nástěnce, která se nachází uprostřed naší obce a prochází tudy mnoho obyvatel. Doufáme, že přání potěší a zahřeje u srdce každého – babičku či dědu. Myslíme si totiž, že právě ti nejstarší jsou nepostradatelnou součástí společnosti a jejich životní zkušenosti jsou potřebné při výchově těch nejmenších. Jedině tak můžeme vést další generace k vzájemnému respektu, uznání a úctě.

Jana Tůmová, Mateřská škola Svatá Maří