Obec již ale v tomto roce dokončila řadu akcí z minulého roku. „Jednalo se například o výstavbu zázemí šaten našeho sportovního klubu. Celkové náklady se vyšplhali na částku tři sta tisíc korun,“ popisuje dále.
Podle jeho slov mají Svatomařští v plánu výměnu čtyř set metrů čtverečních vodovodního potrubí a také opravu stávající kanalizace. „Náklady na tuto akci odhadujeme zhruba na částku devět set tisíc korun. Po výměně sítí chceme také udělat chodníky a opravit komunikace. Vše v hodnotě téměř milion a půl korun,“ hodnotí.
Na Svatomařské čeká také oprava hřbitovní zdi, přístupových cest a chodníčků. „Je to další významná akce, u které vyjdou náklady na zhruba čtyři sta tisíc korun,“ komentuje František Linha.
Prvořadým úkolem nového starosty je především uspokojit zájmy obce a samotných občanů. „Všechny návrhy občanů pečlivě shromažďujeme a vyhodnocujeme. Snažím se vždy, aby zvítězil zdravý rozum a prospěch dané věci. Doufám, že účast na veřejných schůzích zastupitelstva bude jako vždy velká, a to je odměna za provedenou práci zastupitelů,“ hodnotí.
Svatomařští mají dále v plánu výstavbu kanalizace v přilehlé části obce v Brdě za zhruba dvě stě tisíc korun. „Mimo jiné máme již podanou dotaci na lesní traktor v hodnotě jeden a půl milionu korun. V neposlední řadě chceme investovat do místního pohostinství či připravit projektovou dokumentaci na rozšíření veřejného osvětlení,“ přibližuje dále starosta.
Komunikace ve Vícemilech, Trhoníně a horní části v obci se také dočkají oprav. „Rovněž nezapomeneme na naše důchodce a vyměníme v domově pro seniory celkem deset oken. Máme tedy práce více než dost a s chutí se do ní pustíme. Občané jsou seznámeni s celým naším programem a vše si s nimi povíme na příštím jednání zastupitelstva, které se bude konat již příští pátek. Projednáme především rozpočet. Novou podobu má také kancelář starosty, kde je nový nábytek, počítač či tiskárna,“ dodal František Linha.
„S prací bývalého starosty Františka Scherera jsem byla vždy velice spokojena. Vím o tom, že Františka Linhu na tuto funkci průběžně připravoval. Nepochybuji proto, že bude pokračovat v jeho šlépějích. Jistě bude rovněž velkým přínosem pro budoucí fungování obce Svatá Maří,“ myslí si obyvatelka obce Renata Gaudníková.