Pochází z 18. století. Poznamenal ji zub času a napadl ji červotoč. Proto v minulém roce nezbývalo než ji opravit. Podle správkyně muzea Jany Janáčkové činily náklady na zrestaurování 120 tisíc korun. Tuto částku se podařilo uhradit i díky štědrosti dárců a podpoře Jihočeského kraje.

Restaurátor Jaroslav Fuka sochu ozářil, namáčel ji v chemikáliích, dodal chybějící dřevěné části s vlastní řezbou, dobarvil ji a doplnil kovové prvky.

„Moc si jeho práce vážíme. Musí mít znalosti jak třeba z historie, aby věděl, jak se vyvíjelo zobrazování světce, tak z výtvarnictví a různých řemesel,“ nastínila správkyně.

Po zrestaurování sochy dalšího světce – Jana Nepomuckého – spatří návštěvníci muzea sochy ve vstupní chodbě. Společnost jim bude dělat ještě třetí socha opět Jana Nepomuckého.