Tradiční obcházení Lucek v předvečer jejich svátku se tak konalo i letos. Na obchůzku vyrazilo dvanáct žen. Za Lucie musí chodit zásadně ženy, které jsou zahaleny v bílých hábytech a obcházejí chalupu po chalupě a kontrolují, jestli je vše uklizeno a připraveno na Vánoce. Podívejte se, jak tradice ve Svaté Maří vypadala. Pro Prachatický deník obcházení Lucií zachytil fotograf Dan Havlík.

Jiné tradice ve Svaté Maří jako třeba Masopust obcházejí zase pro změnu zásadně jen muži.

Sv. Lucie a tradice:
- sv. Lucie (13. prosince), která je patronkou švadlen, kočích, sklenářů a brusičů
- Svátek sv. Lucie patřil především ženám a dívkám a snad aby si trochu odpočinuly, nesměly v tento den příst
- se svátkem sv. Lucie jsou spojené zvyky a obchůzky masek
- velká, bíle oděná „Lucka" chodila s velkým dřevěným nožem, jímž strašila děti, že rozpáře bříško tomu, kdo se v adventu nepostí
- ženy převlečené za Lucky domácnosti a pokud zastihly hospodyni, jak dere peří či přede len, vrhly se na ni, aby nedovolené dílo pokazily - peří rozfoukaly, napředenou nit rozmotaly
- Lucie celé zahalené bílým prostěradlem, na navlhčený obličej si nafoukaly bílou mouku. V rukou měly kartáč na drhnutí podlahy, „bílily" štětkou stěny, další nutila metlou děti modlit se
- někde jen zabouchaly na dveře domu, vešly do světnice a zvýšenými hlasy pronášely: „Jdu, jdu, noci upiju!"