Na takové i další důležité otázky dostaly odpovědi děti z Mateřské školy ve Čkyni, kterou minulý týden navštívili pracovníci Informační a strážní služby Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.

„Děti se o Šumavě dozví základní informace. Často se nám stává, že je na Šumavě potkáme. Ony přemluví rodiče, aby je vzali přímo na Šumavu, ukázat jim to ostatní," vysvětluje Petr Šrail, vedoucí Informační a strážní služby.
O krásách Šumavy, zvířatech, která na Šumavě žijí, a náplni své práce vypráví strážci dětem při návštěvách mateřských a základních škol po celé republice. Nejen na Šumavě, ale i v Plzni nebo v Praze.

„Ač muži, měli strážci skvělý přístup i k těm nejmenším a při výkladu upoutali pozornost všech dětí. I my učitelky jsme si výrazně rozšířily obzory," uvádí Mirka Kohoutová, zdejší učitelka.

Strážců Šumavy je pro celé území národního parku třicet a záběr jejich činností je veliký – vedle informací, které lidem na turistických trasách poskytují, také dohlíží na dodržování pravidel ochrany přírody a jsou součástí integrovaného záchranného systému, stejně jako rychlá záchranná služba nebo hasiči.

Protože tráví v terénu celé dny, jsou při případných výjezdech často u zraněného člověka jako první.

Pavel Pechoušek