Akce pro nás byla tím významnější, že její součástí bylo i požehnání kříže na původním hrobu Mistra Ryby na bývalém morovém hřbitově, kříže, jehož restaurováním se Králováci pod vedením pana Sovy zabývali v uplynulých týdnech.

Po přátelském přivítání s panem farářem Misařem na rožmitálské faře následovalo velmi zajímavé povídání se slečnou Mgr. Ivanou Hoyerovou o Mistrově životě a díle. Od autorky řady publikací o Jakubu Janu Rybovi jsme se dozvěděli nám dosud neznámé skutečnosti a v neformální debatě nám čas rychle ubíhal. Poté byl již čas k odchodu na bývalý morový hřbitov, kde původně tělo Mistra spočívalo. Místo je dnes vzorně upraveno a vévodí mu mohutný renovovaný kříž v zářících barvách. Cestou jsme se přivítali s Ing. Vondráškem, starostou Rožmitálu pod Třemšínem a potěšilo nás, že byl přítomný i starosta Zdíkova, Mgr. Šebánek. Slavnostního požehnání kříže se ujal páter Misař, krátce pohovořili i pánové Vondrášek, Šebánek a Sova. Jako Šumaváci jsme byli na svoji práci náležitě hrdí.

Po ukončení požehnání jsme se odebrali na mši svatou k poctě svatého Kříže obětovanou za Jakuba Jana Rybu. Důstojné prostředí kostela, průběh mše i vynikající výkon zpěváků na kůru v nás zanechal hluboký dojem. Po ukončení mše jsme se ještě sešli u hrobu Mistra Ryby na farním hřbitově ke krátké modlitbě, položení květin a k pořízení několika pamětních fotografií s námi váženým panem farářem, na kterého jeho bývalí farníci ze Šumavy stále s láskou vzpomínají.

Po sedmé hodině večerní jsme opět zasedli do lavic ve farním kostele Povýšení sv. Kříže, abychom se zúčastnili komorního koncertu převážně ze skladeb Jakuba Jana Ryby. Skvěle provedené varhaní skladby hrané na nástroj, jehož se dotýkaly i ruce Jakuba Jana Ryby, rozezněly kostel i naše srdce a poté hudba v provedení profesionálních umělců a dokonalý zpěv završily tento slavnostní den. Jeho průběh a společné zážitky předčily očekávání nás všech.

Ve Starém Rožmitále jsme strávili krásné odpoledne i večer. Náš dík patří všem, kdo se o jeho vzorný průběh postarali. Děkujeme!

Za Horní Králováky a jejich přátele

Ivan Vokáč