Nejenže starostové nesouhlasí s navrženými podmínkami zejména pokud se týká splouvání teplé Vltavy, ale navíc nyní zpochybňují oprávněnost Rady se vůbec návrhem Návštěvního řádu zabývat. Argumentují přitom neplatností některých plných mocí.

„Na základě nedůvěry v regulérnost jednání Rady NPŠ (Rada) dne 1. února jsme si nechali v úterý 2. února v kanceláři ředitele Správy předložit důkazy o účasti členů Rady,“ potvrdila včera Deníku starostka Stožce Zdeňka Lelková. „Z prezenčních listin a dalších dokumentů jsme zjistili, že nadpoloviční účast 28 členů z 54 spočívala na několika zplnomocněních k zastupování. Z toho dvě plné moci neobsahovaly zákonnou povinnost – podpis člena Rady. Z toho důvodu považujeme Radu za neusnášeníschopnou,“ tvrdí Lelková s tím, že prezenční listiny a plné moci jsou v zalepené obálce s podpisy uloženy u ředitele NPŠ a další kroky řeší předseda Rady PhDr. Jan Stráský. Většina plných mocí je údajně na předsedu vědecké sekce.

Odlišný názor na věc má právě předseda vědecké sekce Rady NP Šumava Jakub Hruška. „Hlasování Rady NP Šumava bylo v pondělí zcela jistě platné, plné moci odpovídaly jednacímu řádu Rady. Zpochybňování je účelové, protože obce nedosáhly svého původního cíle zabránit přijetí nového návštěvního řádu, kde se jim nelíbí přísnější limity splouvání Vltavy. Pokud by se obcím obstrukce podařila, pak by na Šumave neplatil od 1. 5. žádný návštěvní řád, což by znamenalo například, že by cyklisté nesměli vjíždět jinam, než na veřejné komunikace. Plnou odpovědnost by za to měly obce, nikoliv Správa NP,“ tvrdí předseda vědecké sekce.

„Pokud se skutečně ukáže, že byly plné moci neplatné, považuji to za obrovský podvod a podraz,“ hodnotí současné informace k pondělnímu jednání Rady borovoladská starostka a předsedkyně regionální sekce Rady Jana Hrazánková. Také podle jejího názoru by jakékoli závěry, které v pondělí rada učinila, byly neplatné a následně se tudíž ani Ministerstvo životního prostředí nemá čím zabývat. „Nebyla-li Rada usnášeníschopná, a tak se to nyní jeví, nedošlo ani ke schválení, ani k neschválení Návštěvního řádu a nevznikl tak žádný rozpor, který by ministerstvo řešilo,“ dodává Hrazánková. Plné moci leží nyní v zapečetěné obálce u ředitele Správy NP a CHKO Šumava Františka Krejčího a další postup je na předsedovi Rady Janu Stráském a řediteli Krejčím.

„Ráno mi ředitel Krejčím sdělil, že jede do Prahy a bude ještě ověřovat možnost řešení a do dvou hodin mi sdělí výsledek. Do této chvíle se tak nestalo, proto začínám formulovat zprávu pro členy Rady a zároveň i tiskovou zprávu. Nechci jednat za zády ředitele Krejčího, ale on už nedodržuje dohodnutý čas. Nicméně doufám, že se ozve co nejdříve,“ uvedl pro Deník včera v odpoledních hodinách předseda Rady Jan Stráský.

„Je nyní na Správě, aby se domluvil na dalším postupu,“ tlumočila po tiskové konferenci stanovisko náměstka ministra životního prostředí Františka Pelce tisková mluvčí Petra Roubíčková. „Ministerstvo v tuto chvíli do jisté míry nemá jinou možnost. Aby mohli do věci zasahovat, potřebují mít v ruce rozpor z rady NP. Ve chvíli, kdy se rada anuluje, nemá co řešit a je na nás, abychom se se Správou domluvili, jak postupovat dál,“ dodal Stráský.

„Je jasně vidět, že Správa chce určitou aktivitu v národním parku minimálně omezit. Zakázat ji přímo se totiž bojí, proto volí tenhle způsob. Navržené podmínky pro splouvání odpovídají povodňovému stavu a v tu chvíli nemá smysl tu cokoliv podnikat. Taková výška hladiny odpovídá počasí, kdy na Šumavě vytrvale prší a v takovém případě sem lidé stejně nejezdí,“ upozornila starostka Lelková s tím, že obce nyní nebudou akceptovat žádný provizorní řád. „Správa nás vždy zatlačila do úzké uličky, odkud nebylo kam uhnout. Domnívám se, že i v rámci současně platné legislativy by bylo možné najít cestu, jak nechat v platnosti současný návštěvní řád. Problém je v tom, že úředníci nechtějí hledat možná řešení. A takový stav si přece nenecháme líbit. Obce projevily maximální snahu, aby se našla shoda na novém návštěvním řádu, ale s na poslední chvíli zaslanými neprojednanými pravidly souhlasit nelze,“ vrátila se stožecká starostka k navrženému Návštěvnímu řádu a neprojednaným podmínkám splouvání Teplé Vltavy.

„Po téhle zkušenosti už nikomu nevěříme a rozhodně už ne slibům Správy. Mohou si slibovat, co chtějí, ale dokud nebudeme mít před sebou jasný návrh, o kterém budeme moci diskutovat, jednat nebudeme,“ upozornila Zdeňka Lelková.

Starostové šumavských obcí vyjadřují k současnému vývoji velmi razantní stanoviska a jsou z něho rozčarováni. „Pochopitelně, že za takové situace bude velice složité zasednout za jeden stůl se zástupci vědecké sekce a Správy parku k jakémukoli jednání. A pokud se tak stane, budeme velice obezřetní a budeme prověřovat každé slovo, které z jejich strany padne. Pro mne osobně to bude ale velice těžké. Když už s někým jednám, musím mít k takovému člověku důvěru a do jisté míry i vážnost, přestože nemusím zcela souhlasit s jeho názorem. V tuto chvíli ale je má důvěra vůči vědecké sekci a Správě silně podlomena,“ dodává Jana Hrazánková. V této atmosféře vidí starostové jako velmi komplikované i projednávání strategického dokumentu Vize Šumava 2020. Mimochodem ministerstvo životního prostředí svolalo právě kvůli tomuto dokumentu na včerejší odpoledne tiskovou konferenci. „Pokud si budeme lhát v takto v uvozovkách banálních záležitostech, jak máme Správě a ministerstvu životního prostředí věřit ve zcela zásadních a strategických rozhodnutích, že to, na čem se domluvíme, bude skutečně platit,“ ptá se starostka Hrazánková.

„To, co se stalo, beru jako obrovský podvod a momentálně nemám snahu se Správou o čemkoli komunikovat. Je sice předčasné momentálně hovořit o případných právních krocích ze strany šumavských obcí, ale nevylučuji to stejně, jako fakt, že by z této situace měl někdo vyvodit minimálně morální odpovědnost,“ uzavřela starostka Borových Lad Jana Hrazánková.

Na otázku, proč předseda Rady na místě neověřil platnost plných mocí uvedla, že se nikdy v minulosti nestalo, aby někdo ověřoval plné moci. „Prostě jsme si důvěřovali. Na základě toho, co se stalo, vnímáme situaci kolem projednávání návštěvního řádu tak, že nebyl projednán a tudíž tedy ministr životního prostředí nemá žádná rozpor, o kterém by rozhodoval. Pokud se prokáže úmyslné zmanipulování jednání 1. února, tak jsem přesvědčena, že nejen já, ale celá řada dalších starostů obcí a členů nebude chtít mít cokoliv společného s takovýmto orgánem,“ uzavřela starostka Stožce.