Deset výtvarníků z Čech a sousedního Bavorského lesa se sjede do Srní ve středu 10. června a již tuto neděli ve 13 hodin by měla být vzniknuvší díla představena při vernisáži v hotelu Šumava na Srní.

Zájem o plenér na Šumavě je opravdu veliký. Ke spolupráci jsme oslovili jak Unii výtvarných umělců v Plzni, tak Asociaci jihočeských výtvarníků v Českých Budějovicích. Z obou stran byli ve velmi krátké době delegováni zástupci pro připravovaný malířský workshop. K účasti byli samozřejmě přizváni i regionální malíři, kteří ač nejsou třeba akademici, tak se Šumavě věnují snad ještě více, protože žijí uprostřed té krásy k pomalování. Pozvání přijali akademičtí malíři Vladivoj Kotyza, Jan Dolejš, Matouš Vondrák, Jiří Kubelka a Ludvík Kolář. Dále pak regionální šumavští malíři Jan Čížek, Karel Blatský, Jan Korčák.

Setkání malířů bude mít v letošním roce mezinárodní charakter a účastní se ho umělci a malíři z Bavorska Andreas Heckmann, Sylvia Gnatz, Ursula Stoiber a Annemarie Pletl. A protože je to z Bavorského lesa na Šumavu, co by kamenem dohodil, půjde vlastně o setkání sousedů. Zajímavé ale rozhodně bude, porovnat výtvarná díla umělců utvářených jiným prostředím. Budou se lišit?

Všechna díla malířů si budou moci návštěvníci Šumavy prohlédnout při putovní výstavě v Modravě (od 1.7.), ve Stožci (od 24.8.) a dále ve Frauenau, Vimperku a Kvildě, a to podle daného programu až do konce března příštího roku. U příležitosti 5. ročníku bude vydán katalog výtvarníků, kteří se nechali ve svém díle inspirovat přírodou a krajinou Šumavy a bude k dostání v informačních střediscích Správy NP a CHKO Šumava. Projekt pro výtvarníky Šumavy byl podpořen z dispozičního fondu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.

Josef Štemberk, manažer projektu, Správa NP a CHKO Šumava