První den jsme prošli křížem krážem historické centrum tohoto francouzského města, navštívili katedrálu Notre Dame de Strasbourg, čtvrť Petit France, obdivovali nábřeží řeky Ill lemované hrázděnými domky a odpoledne jsme zavítali i do moderní části města, ve které sídlí instituce EU, jako např. Evropský parlament, Mezinárodní soud pro lidská práva nebo Rada Evropy.


Druhý den nás čekal nabitý program uvnitř Evropského parlamentu. Po sérii bezpečnostních kontrol jsme byli usazeni v kruhovém jednacím sále EP, ve kterém spolu s námi bylo dalších cca 400 studentů z 21 členských států EU. Zástupce každé přítomné školy představil svou zemi a školu ostatním; za SPgŠ Prachatice vystoupila Tereza Tomanová. Poté si žáci nasadili sluchátka a za pomoci simultánního překladu přítomných tlumočníků (FJ, AJ, NJ) si vyslechli projevy představitelů EU, ve kterých se dozvěděli nejen to, jak funguje Evropský parlament, ale i jaké záležitosti Evropy jsou aktuálně řešené. Posléze žáci kladli dotazy, diskutovali s hlavním řečníkem a vyzkoušeli si i hlasování.


Odpolední program byl věnován hře Eurogame zaměřené na všeobecné znalosti, jazykové kompetenci a spolupráci mezi rozdílnými národnostmi. Ve finále této soutěže se ocitl i čtyřčlenný tým, jehož členkou byla reprezentantka ČR Zdeňka Franzová. Druhou část odpoledne strávili žáci debatou nad aktuálními problémy EU. V menších skupinkách hledali jejich východiska a připravovali si argumenty do následné diskuze, které se poté opět účastnilo všech 400 žáků. Tato jedinečná zkušenost přiměla žáky nejen hovořit cizím jazykem, ale i navázat kontakty s žáky z jiných zemí. Vrcholným bodem programu Euroscoly bylo vyslechnutí hymny EU – Ódy na radost. Po předání dárků žákům i jejich učitelům se účastníci rozjeli stovky a tisíce kilometrů zpět do svých rodných zemí.


Díky této neopakovatelné zkušenosti se všichni účastníci mohli na jeden den vžít do kůže europoslanců a z blízka nahlédnout do míst, ve kterých se rozhoduje o budoucnosti Evropy. Zároveň měli možnost na multikulturních setkáních procvičit svou angličtinu a němčinu, získat nové kontakty a navázat nová přátelství. Nelitujeme dlouhých a náročných příprav, protože jsme si oba dny velmi užili – stálo to za to!

Barbora Pavlíčková