Na podzim ve škole proběhlo hned několik projektů. První z nich byl EDISON. V rámci této mezinárodní kulturně jazykové akce se žákům všech ročníků představili dva zahraniční stážisté, jeden z Jordánska a druhý z Gruzie, kteří žáky seznamovali se svou kulturou, zvyky či náboženstvím. Stážisté hovořili pouze anglicky, díky čemuž si žáci mohli vyzkoušet debatovat v angličtině v praxi.

Možnost pohovořit s rodilými mluvčími mělo i šestadvacet žáků z druhého až čtvrtého ročníku, kteří se spolu se svými angličtinářkami, Mgr. M. Pivoňkovou a Mgr. B. Pavlíčkovou, vydali na týdenní jazykově poznávací zájezd do jižní Anglie.

Díky ubytování v rodinách měli žáci jedinečnou možnost seznámit se z první ruky s britskými zvyklostmi a ochutnat nejroztodivnější chutě místní kuchyně. Kromě toho žáci navštívili nejzajímavější místa Spojeného království – Oxford, Londýn, Stratford, Stonehenge nebo Bath.

Poslední říjnový den se nesl ve znamení příjemně strašidelné Halloweenské atmosféry. Škola se zaplnila maskami a rozličnými podivnými stvořeními a kdo měl štěstí, zahlédl na chodbě v prvním patře i jednorožce. Mottem celého dne bylo klasické anglické „the scarier, the better“ (čím strašidelnější, tím lepší), díky čemuž se bylo ve škole opravdu na co dívat a čeho se děsit. Po průvodu masek školou a koledování „trick or treat“ proběhlo hlasování o nejlepší nejstrašlivější masku.

Naši žáci se účastnili i jazykových soutěží. Ve 3. ročníku celostátní soutěže Mentální mapa v anglickém jazyce 2018 účastníci kreativním způsobem zpracovali formou koláže život a dílo významné britské autorky Jane Austenové. Ve své kategorii Lenka Beerová ze 3. A obsadila skvělé druhé místo. Slavili jsme ale úspěchy i v olympiádách. V anglické olympiádě se žákyni 3. A povedlo probojovat do krajského kola, v jazyce německémse dokonce žákyně 3. B dostala až do kola celostátního, kde získala třetí místo. Dvě žákyně se zúčastnily předčítání v německém jazyce Bücherwurm – Jihočeský knihomol, které se uskutečnilo v Goethe centru České Budějovice. Obě žákyně se umístily na stupních vítězů – 2. místo v předčítání a 1. místo v kreativní kategorii, kdy byl daný text ztvárněn dramaticky.

V rámci výuky německého jazyka mají žáci možnost navštěvovat různé přednášky, účastnit se workshopů, projektů či spolupracovat s různými organizacemi. V letošním roce proběhla spolupráce např. s Českým červeným křížem, kdy žáci hráli německy mluvící figuranty. Na ZŠ Národní pomáhali při realizaci projektového dne – Projekttag, kde děti formou hry, hudebního a výtvarného ztvárnění spolupracovaly s rodilými mluvčími z Montessori Schule Freyung.

Velmi přínosný byl také česko-německý projekt Čojč – Papír a Štift, při kterém17 žáků z Čech a Bavorska spolu strávilo krásných 14 dní, kdy nasbírali mnoho nových zážitků a zkušeností, navázali nová přátelství, procvičili se v německém jazyce a k tomu zažili spoustu legrace. První týden svého pobytu trávili v Hluboké nad Vltavou, navštívili balírnu tužek Faber Castell a KOH-I-NOOR v Č. Budějovicích. Druhý týden pobytu se přesunuli do Hohenau v Bavorském lese. Vrcholem celého projektu bylo dvojjazyčné divadelní představení „Papír a Štift“, ve kterém žáci předvedli velkou dávku kreativity a fantazie.

Cennou zkušeností jsou pro žáky SPgŠ exkurze a praxe v mateřských školách v německy mluvících zemích, které organizuje Ing. Soňa Kabelová. Žáci 3. ročníku pedagogického lycea se několikrát během školního roku zúčastnili jazykové pobytu ve Zwieslu a ve Freyungu, vykonali týdenní praxi v Linzi, zdokonalili své jazykové znalosti a prohloubili konverzační schopnosti. Navíc měli někteří žáci možnost navštívit Diakonii v Horním Rakousku v rámci projektu BIG AT-CZ5 – Spolupráce v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu. Diakonie pracuje s dětmi s různým stupněm tělesného a duševního postižení. Během exkurze se žáci dozvěděli, jak Diakonie funguje a jaké služby nabízí.

Výuku cizích jazyků zpestřil také rétor Jan Nepomuk Piskač, který ve dvou hodinových představeních seznámil nejprve němčináře s autory klasické německy psané literatury, a poté angličtináře s významnými díly autorů britské a americké literatury. J. N. Piskač svým dramatickým ztvárněním recitovaných děl a expresivním projevem přiblížil světové velikány cizojazyčné literatury našim žákům, kteří tuto zkušenost mohou využít napříč předměty.

Za němčináři letos také dorazila divadelní skupina Galli z Mnichova s představeními Kocour v botách a Vlk a sedm kůzlátek, která se konala v Městském divadle Prachatice. Jde o tzv. Mittheater, kdy jsou dobrovolníci z řad diváků aktivně zapojeni do představení. Pod vedením profesionálních herců pomocí jednoduchých kostýmů hrají jednotlivé divadelní role a komunikují mezi sebou německy.

Díky spolupráci celé jazykové komise měli žáci všech ročníků možnost zapojit se i do celostátního projektu Obří jazykové pexeso a pokusit se tak o vytvoření národního rekordu. Každý žák na kartu nakreslil dva stejné obrázky a doplnil je o název včetně překladu, a to buď do němčiny, nebo angličtiny. Český národní rekord byl zdolán, celkem obří jazykové pexeso čítá přes 12 496 karet. Těší nás, že i žáci naší školy přispěli k vytvoření rekordu a doufáme, že i jejich karty pomohou rozšiřovat slovní zásobu nejednomu studentovi angličtiny či němčiny.

Věříme, že si žáci projekty a soutěže v cizích jazycích užili a že i příští rok bude obdobně úspěšný a na aktivity bohatý. Krásné léto všem, jazyková komise SPgŠ, jmenovitě Mgr. Barbora Pavlíčková, Mgr. Martina Pivoňková, Mgr. Miroslava Vejvodová, Ing. Soňa Kabelová a Mgr. Marie Trnková.