Poutavá prezentace o nápadu, založení, činnosti studentské firmy, jejích aktivitách a hospodaření firmy s výtěžkem, zaujaly všechny přítomné zástupce Zdravých měst a obcí z celé republiky. Dokonce i po ukončení oficiálního programu přicházeli zájemci o tuto aktivitu a diskutovali se studenty, vyptávali se na podrobnosti a zajímali se i o budoucnost firmy.

Představení příkladů „Dobré praxe“ bývá na těchto setkáních zvykem, ale příklad od studentů z našeho gymnázia je výjimečný - úžasný nápad, který lze realizovat i v jiných školách. Studenti ukázali, že jsou velmi schopní, mají přehled, široké znalosti, organizační schopnosti, dokážou se domluvit na společné věci a umí odvést obrovský kus práce.

Marie Peřinková