„Vodné a stočné se u nás skládá ze dvou složek, a to z pevné a pohyblivé. Výše pevné závisí na velikosti vodoměru, respektive průtoku. Celková částka pohyblivé složky za vodné a stočné činí něco málo přes padesát korun,“ informoval starosta městyse Strunkovice nad Blanicí Karel Matějka.